Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwiskach

Dyrektor

Funkcję Dyrektora Szkoły pełni Pani Aneta Gruca