24 czerwca

Nadszedł też czas pożegnania szkoły na czas wakacji przez pozostałych uczniów naszej szkoły. Uczniowie oddziału "0" pożegnali dotychczasowy etap nauki polonezem, natomiast uczniowie klasy III przedstawili część artystyczną.

Bezpieczna Szkoła

Reklama