Sala Terapeutyczna w ZSP Niwiski

Od początku roku szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwiskach działa Sala Terapeutyczna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która została wyposażona w niezbędne pomoce potrzebne do prowadzenia zajęć z w/w dziećmi. Sala służy nie tylko do prowadzenia zajęć, ale także do spędzania ciekawie czasu podczas przerw międzylekcyjnych