Program Profilaktyczny Domowi Detektywi

W "Programie Profilaktycznym Domowych Detektywów" uczestniczyli uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej w Niwiskach. Składał się z dwóch części: szkolnej z wychowawcą oraz domowej z rodzicami i utrzymany był w konwencji nauki poprzez zabawę. Podczas realizacji zajęć poruszane były takie tematy jak: fakty i mity na temat alkoholu; wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu; sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą; powody oraz konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież.

Realizacja całego programu trwała około 10 tygodni.

Program Domowych Detektywów zakończył się Wieczorem Jasia i Małgosi, gdzie podczas spotkania rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości, uczniowie prezentowali efekty swojej pracy w postaci plakatów, quizów, scenek i wspólnych zabaw.

Renata Stańczuk

Bezpieczna Szkoła

Reklama