Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas pierwszych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

30 stycznia 2024

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej - rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

 W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody, określa się następujące terminy:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 05.02.2024r. do dnia 16.02.2024r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 19.02.2024r. .do dnia 23.02.2024r..
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym 26.02.2024r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 27.02.2023r..do dnia 05.03.2024r.  
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym
  w dniu 06.03.2024r.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody określa się następujące terminy:

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 07.03.2024r. do dnia 18.03.2024r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 19.03.2024r. do dnia 21.03.2024r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 03.04.2024r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 04.04.2024r. do dnia 08.04.2024r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym
  w dniu 09. 04.2024r.

 

30 stycznia 2024

Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole -rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI i ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - rok szkolny 2024/2025

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody określa się następujące terminy:

1)   Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym – pisemna deklaracja przyjmowana będzie od dnia 05.02.2024r. do dnia  16.02.2024r. 

2)  Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 20.02.2024r.  do dnia 01.03.2024r.

3)   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych
w art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 04.03.2024r. do dnia 08.03.2024r.

4)    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 11.03.2024r.

5)   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 12.03.2024r. do dnia 15.03.2024r.

6)   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20.03.2024r.

 

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody określa się następujące terminy:

1)   Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkolii oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 03.04.2024r. do dnia 10.04.2024r.

2)   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 11.04.2024r. do dnia 12.04.2024r.

3)   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu  15.04.2024r.

4)   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 16.04.2024r..do dnia 16.04.2024r.

5)   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 22.04.2024r.