Aktywna Tablica

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

7 lutego 2022

Program Aktywna Tablica 2021

        Od   2021 r.  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej Szkole Podstawowej im. W. Reymonta w Niwiskach  kontynuowany będzie rządowy Program Aktywna Tablica.  Program ten  finansowany jest w  80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządu. W ramach programu szkoła pozyskała 35tyś, z czego 28 tyś stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu państwa, a 7 tyś był to wkład własny Gminy Mokobody.  

Wsparcie finansowe w ramach AKTYWNEJ TABLICY mogło być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach programu szkoła zakupiła sprzęt , oprogramowanie i wyposażyła kompleksowo gabinet do Terapii Biofeetback. 

 Wkrótce pojawią się zdjęcia z nowego gabinetu.... zapraszamy